Kontakt

Působím v Libereckém kraji, za klienty nejdále u Prahy mohu dojet nebo se spojíme přes videhovor.

Profilový obrázek.

Jak obvykle vypadá spolupráce se mnou

Projekt

Dlouhodobá spolupráce

1

Na základě poptávky zasílám cenovou nabídku a ujasníme si se zákazníkem zadání. Společně se naladíme na stejnou vizi a vysvětlíme si technické možnosti a limity jednotlivých přístupů.

2

Po ujasnění zadání zakázky přichází na řadu sjednání termínů a  smlouvy. Po uhrazení zálohy započínám samotnou práci.

3/4

V závislosti na typu zakázky začínám nejdřív skicami nebo se pustím rovnou do zhotovení. Poskytuji 2-3 skici, ze kterých si zákazník vybere jednu a tu zhotovím. Standardně nabízím 1-4 revize v ceně podle typu práce. Během těchto revizí si se zákazníkem ujasňujeme změny postupně od největších po nejmenší.

5

Když dojdeme do finální podoby našeho výtvoru, přesouvám se k fázi dodání. To zahrnuje přípravu souborů včetně všech podkladových materiálů, zdrojových souborů a exportů. Pokud byla zakázka vytvořena tradičně (fyzicky), v případě zájmu zasílám nebo předávám i ji.

6

Po úspěšném předání finálních podkladů můžeme přejít k uzavření projektu. Finančně dorovnáme zbytek ceny a já projekt bezpečně archivuji.

Proses práce v 6 krocích.
1

Ujasníme si rámec zadání, společně se naladíme na stejnou vizi a vysvětlíme si technické možnosti a limity jednotlivých přístupů.

2

Uzavřeme rámcovou smlouvu o spolupráci.

3

Běžně pracuji v agilním režimu, tzn. je možnost rozdělit práci na menší úseky, třeba podle aktuálních potřeb vývoje, a spojit se např. v týdenních intervalech. Probereme odvedenou práci, případné změny a zadáme další úsek práce. Není problém se dohodnout na individuální formě spolupráce, která bude maximálně vyhovovat potřebám klienta.

4

Standardně vystauji faktury na konci měsíce s datem splatnosti 14 dní.