O mně a kontakt

Už jako malá holka jsem snila o tom ilustrovat knížky a tužku jsem nepustila z ruky od chvíle, kdy jsem se jí naučila prvně držet. Od té doby se neustále posouvám a zkouším nové techniky.

Na střední škole jsem objevila kouzlo počítačů a začla programovat. Dodnes jsou pro mě počítače středobodem práce a průnikem mých zájmů a dovedností.

Během studia obalové techniky a grafického designu jsem zakázkově kreslila pro malé zákazníky a po absolvování jsem navrhovala a programovala frontend rozhraní pro dotykové terminály výrobních linek.

Pravidelně spolupracuji s manželem na vývoji mobilních aplikací, kde se zaměřuji na UX/UI design.

Během mateřské dovolené jsem začala zdokonalovat své zkušenosti s 3D nabyté během studia a pracovat na svém osobním projektu Horseville.

Profilový obrázek.

Jak vypadá spolupráce se mnou

Proses práce v 6 krocích.
1

Na základě poptávky zasílám cenovou nabídku a ujasníme si se zákazníkem zadání. Společně se naladíme na stejnou vizi a vysvětlíme si technické možnosti a limity jednotlivých přístupů.

2

Po ujasnění zadání zakázky přichází na řadu sjednání termínů a smlouvy. Po uhrazení zálohy započínám samotnou práci.

3/4

V závislosti na typu zakázky začínám nejdřív skicami nebo se pustím rovnou do zhotovení. Poskytuji 2-3 skici, ze kterých si zákazník vybere jednu a tu zhotovím. Standardně nabízím 1-4 revize v ceně podle typu práce. Během těchto revizí si se zákazníkem ujasňujeme změny postupně od největších po nejmenší.

5

Když dojdeme do finální podoby našeho výtvoru, přesouvám se k dodání. To zahrnuje přípravu souborů včetně všech podkladových materiálů, zdrojových souborů, exportů a kódu. Pokud byla zakázka vytvořena tradičně, v případě zájmu zasílám nebo předávám i ji.

6

Po úspěšném předání finálních podkladů můžeme přejít k uzavření projektu. Finančně dorovnáme zbytek ceny a já projekt bezpečně archivuji.